Drie Limburgse voetbalclubs fuseren en laten nieuw sportpark aanleggen

Drie Limburgse voetbalclubs fuseren en laten nieuw sportpark aanleggen

DFO ’20 is de nieuwe naam van de gefuseerde Limburgse voetbalverenigingen GKC, RKHVC en RKESV. Afnemende ledenaantallen en verouderde sportparken brachten de drie clubs uit Limburg bij elkaar. Naast een nieuwe vereniging wordt er ook een nieuw sportpark aangelegd. Dit najaar levert Antea Sport de voetbalvelden in Kelpen-Oler op; begin volgend jaar worden de eerste wedstrijden gespeeld. 

De aanleg van sportpark De HEG

Eind april beginnen de werkzaamheden rondom de aanleg van het nieuwe sportpark De HEG. Het nieuwe sportpark was nodig, omdat de huidige locaties van de drie gefuseerde voetbalclubs te klein waren voor DFO ’20. Projectleider John Janssen van de gemeente Leudal spreekt duidelijke taal over de aanleg van de nieuwe accommodatie: “Het zijn belangrijke clubs en ze verdienen een goede accommodatie om het voortbestaan te waarborgen en het voetbal in Leudal mogelijk te maken.”

De voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe sportpark

De wensen van de verenigingen en de gemeente zijn door Antea Sport vertaald in een ontwerp voor het nieuwe sportpark. Engelman Architecten ontwierp daarbij het clubgebouw. Architect Piet Laumans over het nieuwe clubgebouw: “We hebben gekeken hoe we met de aanwezige landschapselementen een zo hoog mogelijke sportbeleving kunnen creëren. Het gebouw moet de sport dienen en ondersteunen met diverse faciliteiten zoals kleedruimtes, douchegelegenheden en de kantine. Het gebouw geeft niet alleen uitzicht over het hele complex, maar vooral over veld 1 en veld 2 voor een optimale sportbeleving.”

Aanleg nieuwe voetbalvelden eind april van start

Eind april zijn de werkzaamheden voor de vier natuurgras voetbalvelden begonnen. Medio juli worden de voetbalvelden ingezaaid en medio september vindt de oplevering plaats. Intussen wordt ook een begin gemaakt met de bouw van het nieuwe clubgebouw. Deze zal begin volgend jaar worden opgeleverd. Na de oplevering van het clubgebouw wordt de verdere infrastructuur op het nieuwe sportpark aangelegd. Dennis in den Kleef, bestuurslid, blikt verwachtingsvol vooruit: “Het saamhorigheidsgevoel, de prettige omvang en de gezelligheid tussen de leden maken onze verenigingen! Nu speelt de ene in het ene dorp en de ander in een andere. Iedereen ziet elkaar straks vaker. We zijn dan echt weer samen één!”

Heeft u vragen?