Sla regenwater van uw kunstgrasveld op met Store Floor van Antea Sport

Sla regenwater van uw kunstgrasveld op met Store Floor van Antea Sport

Met Store Floor van Antea Sport levert uw kunstgrasveld een belangrijke bijdrage aan het gevecht tegen extreme regenval. Store Floor is een regenton van 1.000 m3 onder uw kunstgrasveld. Hiermee vangt u het regenwater op dat valt op het veld, het clubgebouw, de parkeerplaats en andere verhardingen in de buurt. Zo vermindert de wateroverlast, ook voor de omgeving.

Store Floor: regenwater effectief opvangen

Store Floor is een effectieve oplossing tegen de zware en langdurige buien die steeds vaker vallen. Het regenwater als gevolg van dit extremere weer levert problemen op voor woonwijken en teistert het rioleringssysteem. Store Floor is een grote waterbuffer die dit regenwater opvangt en daarmee voorkomt dat straten, huizen en kelders onderlopen.

Store Floor, de waterbuffer onder uw kunstgrasveld

In plaats van regenwater via de drainage direct af te voeren naar het rioleringssysteem, vangt Store Floor het regenwater op in een waterbuffer onder het kunstgrasveld. Zodra het droger wordt, wordt het regenwater alsnog gedoseerd afgevoerd naar open water (sloten) of het rioleringssysteem. Daarmee is Store Floor de ideale oplossing om nabijgelegen woonwijken te ontzorgen bij hevige regenval.

Goedgekeurd door NOC*NSF

Store Floor is goedgekeurd door NOC*NSF onder norm M27.b-103. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om regenwater op te vangen met Store Floor? Neem contact met ons op voor meer informatie en antwoord op al uw vragen!